GateBeheer

Samen met een aantal ervaren VvE Bestuurders hebben we de VvE beheer software GateBeheer ontwikkeld. GateBeheer is ontwikkeld als Cloud Applicatie en is dus platform onafhankelijk, overal en altijd online te gebruiken.

Doelstelling bij het ontwikkelen was een efficiëntieverbetering te bereiken als ook gebruikersgemak. Gebruikers hebben reeds een verbetering van 20% bij het inzetten van GateBeheer vastgesteld ten opzichte van de software van de concurrentie. Implementatie kost tijd maar wordt dus zeer snel terugverdient. Het programma en de mogelijkheden zijn zo gestructureerd dat alles in een oogopslag duidelijk is. Gebruikers zijn razend enthousiast over de toegankelijkheid.GateBeheer

Met GateBeheer kunt u eenvoudig en gebruiksvriendelijk online uw VvE's beheren. Via een beveiligde login krijgen u en uw collega's toegang tot de applicatie. GateBeheer is zo ingericht, dat u uw dagelijkse werk efficiënter kunt uitvoeren. U heeft de complete controle over al uw VvE's'.

Een gebruiksvriendelijke, eenvoudige en betaalbare totaaloplossing voor u als VvE beheerder. Alle standaardwerkzaamheden van een VvE-beheerder worden ondersteund vanuit GateBeheer en dit alles in één pakket!

GateBeheer: "de poort tot efficiënt beheer van uw VvE’s"


VvE Algemeen Beheer

In één oogopslag alle belangrijke informatie over alle VvE's en hun leden. U kunt als beheerder zelf VvE’s toevoegen en leden beheren. Documentbeheer: E-mail, tekstverwerker (Word) en spreadsheet (Excel) zijn geïntegreerd in de applicatie. Documenten worden in een duidelijke en eenvoudige mappen structuur opgeslagen en kunnen via "MIjnVvE" met eigenaren en/of bestuur gedeeld worden. De ALV module (algemene ledenvergadering) biedt alles wat er nodig is om efficient te kunnen vergaderen, inclusief digitaal vergaderen. Het overdragen van appartmentsrechten is in GateBeheer volledig geautomatiseerd.

Dit zijn enkele voorbeelden van een lange lijst van mogelijkheden binnen GateBeheer

VvE Financieel Beheer

Volledig geïntegreerde boekhouding voor de VvE als ook voor u als VvE Beheerder. Met een geïntegreerde oplossing voor de financiële administratie van VvE’s is een VvE Beheerder in staat sneller en efficiënter te werken. Bovendien heeft de beheerder altijd inzicht in de laatste stand van zaken. Facturen van u als beheerder aan uw vve’s worden automatisch gegenereerd en geboekt.

Onze gebruiksvriendelijke financiële module vermindert handmatig werk, garandeert accurate gegevens en zorgt voor operationele compliance en controle. Van debiteurenbeheer tot automatisch incassomanagement en rapportages.

Het bestuur, de kascommissie en overige leden hebben toegang tot voor hun relevante informatie.

VvE Technisch Beheer

Voor elke VvE is goed onderhoud van groot belang. Van een goed onderhouden dak tot een veilige lift, alles moet goed geregeld zijn.

Direct vanaf uw “dashboard” heeft u overzicht over de openstaande taken. Storingsmeldingen worden in één stap aan (voorkeurs) leveranciers gekoppeld en deze kunnen zelfstandig de herstel werkzaamheden inplannen en uitvoeren. Ten behoeve van onderhoud kunnen offertes worden aangevraagd, kan regulier onderhoud worden ingepland als bewaakt of herhaald.

De MJOP-module in GateBeheer zorgt voor een compleet overzicht van meer jaren gepland onderhoud. U kunt planningen importeren of aanmaken en bewaken op elementniveau.


MijnVvE Ledenportaal

Met “MijnVvE” geeft u uw klanten één gebruiksvriendelijke online-omgeving waarbinnen zij al hun zaken 24/7 eenvoudig kunnen afhandelen. Elke eigenaar ontvangt eigen inloggegevens. Administratie, splitsingsaktes, reglementen, polissen en contracten als ook ledenoverzicht zijn standaard aanwezig. Op deze wijze wordt de VvE voor haar leden transparant.

Een lid kan storingen melden als ook haar gegevens zelf wijzigen. Bestuursleden kunnen declareren, de kascommissie de stukken controleren en advies geven. De technische commissie kan haar vrijgave geven voor opdrachten. Leden kunnen digitaal deelnemen aan de ALV.

Leveranciersportaal

Naarmate het aantal leveranciers stijgt wordt het steeds belangrijker om efficiënter samen te werken. Via het Leveranciersportaal, "MijnLeverancier" van GateBeheer kunnen reparatieverzoeken automatisch aan leveranciers toegewezen worden en leveranciers kunnen deze verzoeken hierop afhandelen. De voortgang wordt door de leverancier ingegeven en is op het dashboard van u en uw leden zichtbaar. Werkbonnen en facturen kunnen geupload worden en zijn zo automatisch gekoppeld aan de opdracht, waarbij toekenning aan een kostenplaats mogelijk is. Dit geldt ook voor offertes en schademeldingen. Notarissen krijgen en geven informatie over verkoop van appartementsrechten en registratie als ook facturatie vindt automatisch plaats.

Beheerder

GateBeheer biedt ook de mogelijkheid om uw eigen bedrijf te beheren. Er is een volledige financielle administratie, abonnementen beheer, facturatie, documentbeheer, relatiebeheer (CRM) en personeelszaken (HRM) module beschikbaar. Alles wat u nodig hebt om uw bedrijf te draaien.

GateBeheer maakt het mogelijk...